Пиво Гришко

Пиво Гришко, боярин смоленський:
Печатка від 16.3.1496:

В полі печатки знак у вигляді літери Т над літерою W.
Напис по колу: ГРИГОР … ОВА ПЧТ

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1 (16.3.1496, «Гришко Пиво»).

Олег Однороженко