Радовицький Ілля Грицькович

Радовицький Ілля Грицькович, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді серця, на якому хрест; згори літери: • І • …

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 692. 1576 р.

Олег Однороженко