Радивил Богуслав Янушович

Богуслав Янушович Радивил князь на Біржах і Дубинках (1640–1669):
Печатка від 1650–1659 рр.:

В полі печатки орел тримає на грудях щиток, на якому три мисливських ріжка в зірку, згори князівська корона; обабіч літери: BR.

восьмикутна, розмір 10х9 мм.

Джерела:
ЛНУ, ЗП, n. 485.
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 158, арк. 2v; ф. 257, оп. 1, спр. 138, арк. 1. 1652–1655 рр.
AGAD, Pap. 3036; Perg. 2298. 1650–1659 рр.

Олег Однороженко