Радивил Криштоф Перун Миколайович

Криштоф Перун Миколайович Радивил князь на Біржах і Дубинках (1584–1603):
Печатка від 1599 р.:

В полі печатки орел тримає на грудях чотиридільний щиток: в першій частині – три мисливських ріжка в зірку (герб Трубки), в другій частині – човен (герб Лодя роду Томицьких – матері, Катерини Томицької), в третій частині – мур під трьома вежами (герб Гримала роду Потулицьких – бабки за материнською лінією, Барбари Потулицької), в четвертій частині – ягня (герб Юноша роду Колів – бабки за батьківською лінією, Барбари з Колів).
Напис по колу: CHRISTOPHORVS • RADZIWIL • DVX • IN • BIRZE • ET • DVBINKI •

кругла, розмір 41 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 1460, st. 104, 105.

Публікації:
Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. – S. 90, il. 90. 1599 р.
Puzyna J. Niektóre pieczęcie litewskie. – S. 57, il. 6. 1599 р.

Олег Однороженко