Радивилович Миколай Янович

Миколай Янович Радивилович князь на Олиці та Несвіжу (1547–1565):
Печатка від 12.7.1546:

В полі печатки чотиридільний ренесансовий щит: в першій частині – три мисливських ріжка в зірку (герб Трубки роду панів Радивиловичів), в другій частині – підкова кінцями додолу в супроводі трьох хрестиків (герб Дуброва роду панів Кишків – матері, Ганни Станіславівни Кищанки), в третій частині – дві риби (герб Вадвич роду панів Монтигирдовичів – бабки за материнською лінією, Монтигирдівни), в четвертій частині – шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва роду панів Монивидовичів – бабки за батьківською лінією, Софії Іванівни Монивидівни); над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає орел, навколо щита намет; навколо літери: NRAM.

овальна, розмір 19х18 мм.

Джерела:
AGAD, APA, Sygn. 14, st. 25; AR, Dz. X, Sygn. 1, st. 2, 9. 12.7.1546.

Миколай Янович Радивилович князь на Олиці та Несвіжу (1547–1565):
Печатка від 10.4.1549–1565:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому орел тримає на грудях чотиридільний щиток: в першій частині – три мисливських ріжка в зірку (герб Трубки роду панів Радивиловичів), в другій частині – підкова кінцями додолу в супроводі трьох хрестиків (герб Дуброва роду панів Кишків – матері, Ганни Станіславівни Кищанки), в третій частині – дві риби (герб Вадвич роду панів Монтигирдовичів – бабки за материнською лінією, Монтигирдівни), в четвертій частині – шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва роду панів Монивидовичів – бабки за батьківською лінією, Софії Іванівни Монивидівни).
Напис по колу: * NICOLAVS * RADZIWIL * * DEI * GRACIA * DVX * ETC *

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 33. 20.2.1558.
AGAD, AРR, Sygn. 296, st. 42, 44, 50, 55; Sygn. 300, st. 14, 49; Sygn. 314, st. 14, 19; Sygn. 315, st. 11, 22; Sygn. 348, st. 18; Sygn. 353, st. 10; AR, Dz.XІ, Sygn. 19, st. 71; Sygn. 59, st. 37; AZ, Sygn. 2896, st. 8; Perg. 7737. 1551–1565 рр.
ANK, AS, Teka VI, Plik 39; Teka VIII, Plik 55; Plik 124; Teka IХ, Plik 6; Plik 136; ZR, Perg. 221. 10.4.1549–10.10.1564.
BCz, Perg. 898; Perg. 903. 5.1.1555–5.11.1557.

Миколай Янович Радивилович князь на Олиці та Несвіжу (1547–1565):
Печатка від 17.1.1555–31.5.1559:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому орел тримає на грудях щиток, на якому три мисливських ріжка в зірку; згори літери: RDG, обабіч літери: ND.

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 52v. 1555 р.
AGAD, Perg. 7669. 1555 р.
ANK, AS, Teka VІІI, Plik 35; Plik 127. 17.1.1555–31.5.1559.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 66, мал. 58. 1555 р.

Миколай Янович Радивилович князь на Олиці та Несвіжу (1547–1565):
Печатка від 1557–18.4.1561:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому орел тримає на грудях чотиридільний щиток: в першій частині – три мисливських ріжка в зірку (герб Трубки роду панів Радивиловичів), в другій частині – підкова кінцями додолу в супроводі трьох хрестиків (герб Дуброва роду панів Кишків – матері, Ганни Станіславівни Кищанки), в третій частині – дві риби (герб Вадвич роду панів Монтигирдовичів – бабки за материнською лінією, Монтигирдівни), в четвертій частині – шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва роду панів Монивидовичів – бабки за батьківською лінією, Софії Іванівни Монивидівни); над щитом три шоломи під шоломовими коронами, в першому нашоломнику виникає орел під короною, в другому нашоломнику виникає лев вліво, в третьому нашоломнику виникає гриф, навколо щита намет.
Напис по зовнішньому колу: * NICOLAVS * RADZIWILL * DEI GRACIA * SACRI * ROMANI
Напис по внутрішньому колу: IMPERI * ET * IN * OLYKA * AC * NIESWISZ * DVX * EC

кругла, розмір 44 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7722; Perg. 7723; Perg. 7728. 1557 р.
ANK, AS, Perg. 262; Perg. 263. 25.3.1559.
BCz, Perg. 915. 18.4.1561.
MNK, Rkps 1460, st. 104, 105.

Олег Однороженко