Ратомський Олександр

Ратомський Олександр, підстароста пинський:
Печатка від 1611 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної подвійної стріли в стовп; згори літери: AR.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 55, арк. 4. 1611 р.

Олег Однороженко