Решетилівка

Печатка від 1721–1723 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому перехрещений хрест з сяйвом над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПРГ.

восьмикутна, розмір 16х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 89v. 1721 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 125, арк. 99v. 1723 р.

Олег Однороженко