Резанович Гнівош

Резанович Гнівош, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді кола з подвійним розгалуженням здолу, ліворуч шестипроменева зірка; згори літери: НR.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 669. 1576 р.

Олег Однороженко