Рогозинський Матвій

Рогозинський Матвій, земянин брацлавський:
Печатка від 12.9.1644:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді хреста з загнутими та заокругленими кінцями; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: MR.

восьмикутна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 140, арк. 3. 12.9.1644.

Олег Однороженко