Ройська сотня

Печатка від 1751–1779 рр.:

В полі печатки козак, який тримає в правиці рушницю, при лівому боці шабля, ліворуч паросток; здолу перехрещено два пагони; згори літери: ПС, здолу літери: ПЧР.

овальна, розмір 35х30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20569; спр. 56084. 1752–1758 рр.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 1, спр. 128, арк. 32, 47; спр. 137, арк. 14; спр. 138, арк. 32; спр. 153, арк. 436v; спр. 160, арк. 5, 8, 9, 62, 229, 276, 370; оп. 2, спр. 220, арк. 18v; спр. 326, арк. 141; спр. 382, арк. 17v; спр. 383, арк. 17; спр. 402, арк. 161v, 183; спр. 445, арк. 23v, 138, 162, 224; спр. 474, арк. 52v; спр. 549, арк. 107v, 167; спр. 596, арк. 89; спр. 626, арк. 169v; спр. 627, арк. 25, 118, 264; спр. 633, арк. 70; спр. 1059, арк. 248v; спр. 1179, арк. 674v; спр. 1229, арк. 70; спр. 1262, арк. 43v; спр. 1266, арк. 64; спр. 1278, арк. 13; спр. 1306, арк. 53v; спр. 1419, арк. 126v; спр. 1476, арк. 28; спр. 1482, арк. 15; спр. 1573, арк. 216; спр. 1576, арк. 34; спр. 1593, арк. 5; спр. 1594, арк. 22; спр. 1601, арк. 20; спр. 1687, арк. 11; спр. 1689, арк. 14. 1751–1779 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 287, табл. 3, мал. 10. 1751–1779 рр.
Ситий І. Сотенні печатки. – С. 63, мал. 4. 1754–1758 рр.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 8. 1779 р.

Олег Однороженко