Романовський Каленик

Романовський Каленик, міщанин київський:
Печатка від 1553 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери N з хрестиком на лівій щоглі; згори напис: КАЛЄН.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 22. 1553 р.

Олег Однороженко