Розсудовський Василь

Розсудовський Василь, земянин київський:
Печатка від 1570 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді трьох врубів, на яких хрест і два відгалуження обабіч; згори літери: VK.

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 395. 1570 р.

Олег Однороженко