Розумовський Петро Іванович

Розумовський Петро Іванович, полковник ніжинський (1753–1771):
Печатка від 1753–1757 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому щиток; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет.

овальна, розмір 26х23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 11469, арк. 3; ф. 64, оп. 1, спр. 502, арк. 34v. 1753–1757 рр.

Олег Однороженко