Рубан Осип

Рубан Осип, полковник протовчанський:
Печатка від 1769 р.:

В полі печатки паросток під короною, навколо візерунок; навколо літери: РИП.

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 236, арк. 12v, 14v; спр. 238, арк. 18v, 72v, 84v. 1769 р.

Олег Однороженко