Рубець Андрій

Рубець Андрій, полковий суддя стародубський (1737–1754):
Печатка від 1738 р.:

В полі печатки серце, на якому перехрещено шаблю і стрілу вістрями додолу, згори рицарський хрест; здолу перехрещено дві пальмові галузки; згори літери: АР.

овальна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52242. 1738 р.

Олег Однороженко