Рубець Григорій

Рубець Григорій, земський суддя стародубський:
Печатка від 1772–1777 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому подвійна стріла вістрями вгору над трьома врубами, обабіч літери: ГР; над щитом шолом під шляхетською короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52321; спр. 52322; спр. 53326. 1774–1777 рр.

Публікації:
Ситий І. Печатки сотенної старшини. – С. 241, мал. 27. 1772 р.

Олег Однороженко