Рубець Григорій

Рубець Григорій, сотник топальський (1751–1769):
Печатка від 1753–1772 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому подвійна стріла вістрями вгору над трьома врубами; над щитом шоломова корона; навколо літери: ПССТ, в картуші літери: ГР.

овальна, розмір 25х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 11501, арк. 6v; спр. 11697, арк. 3; ф. 80, оп. 2, спр. 365, арк. 340. 1753–1772 рр.

Олег Однороженко