Русинович Андрій Іванович

Русинович Андрій Іванович, підстароста луцький:
Печатка від 1560–5.3.1565:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півкола кінцями додолу над стовпом, на кінці якого шестипроменева зірка; згори літери: • А • R •.

восьмикутна, розмір 10х9 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ІХ, Plik 70; Plik 106; Plik 114; Plik 115; Plik 116; Plik 117; Plik 121; Plik 130; Plik 137; Teka Х, Plik 1. 20.8.1563–5.3.1565.
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 2, арк. 2; ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 122v. 1560–1565 рр.

Олег Однороженко