Ружа Боришовський Завиша

Ружа Боришовський Завиша, підкоморій холмський (1481–1497):
Печатка від 14.7.1495:

В полі печатки іспанський щит, на якому п’ятипелюсткова троянда (герб Порай); над щитом хрест, обабіч стрічка, на якій напис: …

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 641. 14.7.1495.

Олег Однороженко