Ружинський Дмитро Іванович

Дмитро Іванович князь Ружинський (1545 – після 1583):
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді подвійної перехрещеної на кінцях стріли в стовп; згори літери: DR.

овальна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 261. 1569 р.

Олег Однороженко