Ружинський Роговицький Михайло Іванович

Михайло Іванович князь Ружинський і Роговицький (після 1486–1523):
Печатка від 11.10.1504–1517:

В полі печатки знак у вигляді подвійної перехрещеної на долішніх кінцях стріли в стовп.
Напис по колу: ПЄЧА КНѦ МИХАИЛА

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4791. 1517 р.
BCz, Perg. 588. 11.10.1504.

Олег Однороженко