Ружинський Стефан Васильович

Стефан Васильович князь Ружинський (1545–1577):
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді подвійної перехрещеної на кінцях стріли в стовп; згори літери: SR.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 685. 1576 р.

Олег Однороженко