Ружинський Ян Михайлович

Ян Михайлович Наримунтович князь Ружинський (1586–1633):
Печатка від 1592–1602 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді подвійної перехрещеної на кінцях стріли в стовп; згори літери: ІR.

восьмикутна, розмір 14х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 656 Л, арк. 111. 1592 р.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 91, арк. 11. 1602 р.

Олег Однороженко