Самарська паланка

Печатка від 1750–1764 рр.:

В полі печатки леопардовий лев вліво, в передній правій лапі тримає бунчук, згори князівська корона, праворуч півмісяць з людським обличчям, що лежить рогами вправо, ліворуч семипроменева зірка, здолу паросток від якого відгалужуються два пагони; згори літери: ПП, здолу літери: СП.

овальна, розмір 27×25 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 16, арк. 325v, 380v, 402v; спр. 24, арк. 90v; спр. 25, арк. 4v; спр. 29, арк. 19v, 30v, 33v, 34v, 68v, 81v, 85v, 200v; спр. 34, арк. 63v; спр. 74, арк. 2v, 16v, 26v, 28v, 84v; спр. 76, арк. 39v. 1756–1764 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 455, мал. 2.
З української старовини. – С. 232, мал. 165.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 97, мал. 4.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал. 2.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 5, мал. 2.

Печатка від 1752 р.:

В полі печатки лук з двома стрілами, які лежать вістрями вгору, згори шоломова корона, обабіч візерунок; в центрі літери: ПМС.

восьмикутна, розмір 23×22мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 16, арк. 15v. 1752 р.

Печатка від 1756 р.:

В полі печатки овальний щит; над щитом шоломова корона, здолу два пагони; згори літери: ПП…С.

восьмикутна, розмір 18×17мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 16, арк. 278v, 280v. 1756 р.

Печатка від 1769–1775 рр.:

В полі печатки лев вліво, що обернув голову вправо, тримає щиток, на якому покладено в зірку лук з двома стрілами, які лежать вістрями вгору, над щитком князівська корона.
Напис по колу: * ПЕЧАТЬ * ПОЛКОВАЯ САМАРСКОИ ПАЛАНКИ

кругла, розмір 37 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 225, арк. 36v, 53v, 163v; спр. 238, арк. 13v; спр. 241, арк. 11v, 44v, 65v; спр. 249, арк. 7v. 1769–1775 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 455, мал. 7.
Величко С. Літопис. – Том ІІ. – С. 196, мал.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 464, мал. 362.
З української старовини. – С. 232, мал. 165.
Кащенко А. Оповідання про Славне Військо Запорозьке Низове. – С. 195, мал.
Народная память о казачестве. – Табл., мал. 16.
Скальковский А. История Новой Сечи. – С. 97, мал. 5.
Україна – козацька держава. – С. 552, мал. 7.
Украинская советская энциклопедия. – Том ХІ. – Книга ІІ. – С. 89, мал.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Том ІІІ. – Табл. 5, мал. 7.

Олег Однороженко