Самойлович Іван

Самойлович Іван, міщанин київський:
Печатка від 1639 р.:

В полі печатки знак у вигляді розширеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу, ліворуч шестипроменева зірка.

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 34v. 1639 р.

Олег Однороженко