Сангушківна Несухоїжська Федора Романівна

княжна Федора Романівна Сангушківна Несухоїжська:
Печатка від 6.7.1585:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому pицар на коні, в правиці тримає меч; згори літери: F ❙ + ❙ S.

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka XVІ а, Plik 49. 6.7.1585.

княжна Федора Романівна Сангушківна Несухоїжська:
Печатка від 20.9.1585:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому pицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; згори літери: • F : S •.

овальна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka XVІ а, Plik 63. 20.9.1585.

княжна Федора Романівна Сангушківна Несухоїжська:
Печатка від 26.12.1587–1.1.1590:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому pицар на коні, в правиці тримає меч; згори літери: FS.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 12, арк. 4v. 1587 р.
ANK, AS, Teka XVІI, Plik 80; Plik 81; Plik 90; Plik 91; Plik 98; Teka XVІІI, Plik 1. 26.12.1587–1.1.1590.

княжна Федора Романівна Сангушківна Несухоїжська:
Печатка від 20.5.1592–11.7.1596:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає лев, навколо щита намет; згори літери: СH; здолу літери: PT.

овальна, розмір 22х19 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 18; спр. 21; ф. 256, оп. 1, спр. 71, арк. 1. 1593–1595 рр.
AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 110. 1592 р.
ANK, AS, Teka II, Plik 26; Teka ХІХ, Plik 31; Plik 35, st. 93; Teka XХ, Plik 8; Plik 11; Plik 12, st. 86, 90; Plik 17; Plik 18; Plik 19; Plik 20; Plik 21; Plik 24; Teka XХІІ, Plik 22. 20.5.1592–11.7.1596.
BCz, Perg. 1024. 9.8.1595.

Олег Однороженко