Сангушківна Несухоїжська Олександра Романівна

княжна Олександра Романівна Сангушківна Несухоїжська:
Печатка від 5.7.1579–20.9.1581:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому pицар на коні, в правиці тримає шаблю; згори літери: А • S •.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka XIV a, Plik 11; Teka XV, Plik 25. 5.7.1579–20.9.1581.

княжна Олександра Романівна Сангушківна Несухоїжська:
Печатка від 25.3.1585–8.10.1585:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому pицар на коні, в правиці тримає меч; згори літери: АS.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka XVІ а, Plik 9; Plik 78. 25.3.1585–8.10.1585.

княжна Олександра Романівна Сангушківна Несухоїжська:
Печатка від 6.12.1585:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому pицар на коні, в правиці тримає шаблю; згори літери: АS.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka XVІ а, Plik 85. 6.12.1585.

княжна Олександра Романівна Сангушківна Несухоїжська:
Печатка від 26.12.1587–12.4.1593:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому pицар на коні, в правиці тримає меч; згори літери: АS.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 12, арк. 4v; спр. 16, арк. 1v; спр. 18, арк. 2. 1587–1593 рр.
AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 108. 1592 р.
ANK, AS, Teka XVІI, Plik 80; Plik 81; Plik 90; Plik 91; Plik 98; Teka ХVІІІ а, Plik 73; Teka XХ, Plik 8; Plik 11; Plik 12, st. 86, 90; Plik 17; Plik 18; Plik 19; Plik 20; Plik 21; Plik 24. 26.12.1587–12.4.1593.

Олег Однороженко