Сангушко Федорович

Сангушко Федорович князь Кошерський (1433–1455), князь Ратненський (1433–1441):
Печатка від 21.8.1433:

В полі печатки святий, в правиці тримає меч, в лівиці спис, яким влучає звіра, ліворуч дерево.
Напис по колу: + s … czong

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 389. 21.8.1433.

Публікації:
Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. – Tom I. – S. 154. 21.8.1433.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 711, tab. 8, il. 50. 21.8.1433.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 418. 21.8.1433.
Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. – S. 76. 21.8.1433.

Олег Однороженко