Сангушко Несухоїжський Федір Роман Романович

Федір Роман Романович Сангушко князь Несухоїжський (1571–1592):
Печатка від 30.11.1572–8.12.1587:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч; згори літери: • R • D • S •.

овальна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 12, арк. 4v. 1587 р.
AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 68. 1586 р.
ANK, AS, Rkps 29; Teka XIII, Plik 14; Plik 55; Teka XIV, Plik 24; Plik 39; Teka XVІ, Plik 50; Teka XVІ а, Plik 1; Plik 9; Plik 37; Plik 80; Plik 81; Teka ХVІІ, Plik 5; Plik 80; Plik 81; Plik 90; Plik 91; Plik 98. 30.11.1572–8.12.1587.

Федір Роман Романович Сангушко князь Несухоїжський (1571–1592):
Печатка від 4.7.1588–10.12.1590:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; згори літери: R • D • S.

овальна, розмір 21х18 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХVІІ а, Plik 25; Plik 26; Teka ХVІІІ, Plik 2, st.3, 5; Plik 53; Plik 54. 4.7.1588–10.12.1590.

Олег Однороженко