Сангушкович Кошерський Андрій Михайлович

Андрій Михайлович Сангушкович князь Кошерський (1534–1560):
Печатка від 1517–30.5.1535:

В полі печатки рицар влучає мечем змія.

восьмикутна, розмір 13х9 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4798; Perg. 6181; Perg. 6786. 1517–1535 рр.
ANK, AS, Teka ІI, Plik 56; Teka ІІІ, Plik 32. 9.12.1523–30.5.1535.
BCz, Perg. 811. 2.5.1534.

Публікації:
Monografia książat Sanguszków. – Tom ІІІ. – S. 21, tab. 2.5.1534.

Андрій Михайлович Сангушкович князь Кошерський (1534–1560):
Печатка від 1.8.1540–20.5.1555:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає шаблю; згори літери: AС.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 22600. 1545 р.
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 534, арк. 1v. 1554 р.
AGAD, Perg. 6897; Perg. 7659; Perg. 7713; TzwML, Dz. IX, Sygn. 89, st. 516. 1544–1555 рр.
ANK, AS, Perg. 215; Teka IV, Plik 42; Teka V, Plik 34; Plik 42; Teka VI, Plik 46; Teka VII, Plik 33; Teka VІІІ, Plik 40. 1.8.1540–20.5.1555.
BCz, Perg. 898; Perg. 1229. 15.5.1548–5.1.1555.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 64, мал. 48. 1554 р.

Олег Однороженко