Сангушкович Кошерський Лев Олександрович

Лев Олександрович Сангушкович князь Кошерський (1565–1571):
Печатка від 1565 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч; згори літери: ЛК.

кругла, розмір 14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 3, арк. 11. 1565 р.

Публікації:
Алфьоров О. Шляхетська сфрагістика. – Табл. 3, мал. 9. 1565 р.

Лев Олександрович Сангушкович князь Кошерський (1565–1571):
Печатка від 22.11.1567–28.12.1570:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; згори літери: LSK.

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka X, Plik 137; Plik 138; Teka XII, Plik 47. 22.11.1567–28.12.1570.

Лев Олександрович Сангушкович князь Кошерський (1565–1571):
Печатка від 22.1.1571:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає шаблю; згори літери: L • S • K.

восьмикутна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ANK, AS, Rkps 23, st. 7; Teka XII, Plik 58, st. 403. 22.1.1571.

Олег Однороженко