Сангушкович Несухоїжський Федір Андрійович

Федір Андрійович Сангушкович князь Несухоїжський (1534–1547):
Печатка від 1532–1.7.1534:

В полі печатки турнірний щит, на якому рицар в правиці тримає меч; згори напис: ФДРЄ.

восьмикутна, розмір 18х14 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 6822. 1532 р.
ANK, AS, Perg. 185. 1.7.1534.
BCz, Perg. 809. 26.10.1533.

Федір Андрійович Сангушкович князь Несухоїжський (1534–1547):
Печатка від 1535–9.11.1547:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому хрест; обабіч щита дві шестипроменеві зірки; згори літери: • S • F •.

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 679; Perg. 4800; Perg. 6181. 1535–1536 рр.
ANK, AS, Perg. 242; Teka IV, Plik 25; Plik 87; Teka V, Plik 4; Plik 6; Plik 44; Plik 52; Plik 68; Plik 80; Teka VI, Plik 61. 20.3.1541–9.11.1547.
MNK, Rkps 892, Tom 1, st. 1. 15.12.1544.

Публікації:
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 63, n. 552.

Федір Андрійович Сангушкович князь Несухоїжський (1534–1547):
Печатка від 10.1.1539:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч; згори літери: S …

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 1287. 10.1.1539.

Олег Однороженко