Сангушкович Несухоїжський Роман Федорович

Роман Федорович Сангушкович князь Несухоїжський (1554–1571):
Печатка від 16.1.1561–17.1.1561:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; згори літери: RS.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka IX, Plik 20; Plik 21. 16.1.1561–17.1.1561.

Роман Федорович Сангушкович князь Несухоїжський (1554–1571):
Печатка від 30.9.1564–25.10.1566:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; згори літери: RS.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka IX, Plik 124; Plik 132; Teka X, Plik 49. 30.9.1564–25.10.1566.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 413, n. 94 f, poz. 10. 9.11.1567.

Роман Федорович Сангушкович князь Несухоїжський (1554–1571):
Печатка від 1.4.1567–1571:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч; згори літери: • R • D • S •.

овальна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 94, 309v, 316v, 327v, 358v. 1569 р.
AGAD, Рар. 3283, st. 1. 1571 р.
ANK, AS, Teka X, Plik 65; Plik 71; Plik 105; Plik 135; Plik 140; Teka XI, Plik 45; Teka XII, Plik 40; Plik 42; Plik 48. 1.4.1567–29.12.1570.

Роман Федорович Сангушкович князь Несухоїжський (1554–1571):
Печатка від 3.9.1568–10.5.1571:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч; згори літери: RFS.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 636. 1.7.1569.
ANK, AS, Teka XI, Plik 75; Plik 119; Plik 121; Teka XII, Plik 15; Plik 60; Plik 61; Plik 62; Plik 74. 3.9.1568–10.5.1571.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 333, n. 148, poz. 26. 1.7.1569.

Олег Однороженко