Савич Петро

Савич Петро, бунчуковий товатиш:
Печатка від 1775 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому костурний хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, здолу перехрещено стрілу і шаблю вістрями додолу; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

овальна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53374. 1775 р.

Олег Однороженко