Седнів

Печатка від 1680 р.:

В полі печатки рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами додолу.
Напис по колу: • ПЄЧАТ МЄСТА СЄДН

овальна, розмір 20х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50787. 1680 р.

Олег Однороженко