Седнівська сотня

Печатка від 1747–1773 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому лебідь, в лівому горішньому куті літера: С; над щитом забороло під шоломовою короною; згори літери: ПС.

овальна, розмір 26х22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 8, спр. 253, арк. 309v. 1767 р.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 109, арк. 160v; спр. 129, арк. 13; спр. 155, арк. 20v; спр. 157, арк. 109v; спр. 402, арк. 166v; спр. 445, арк. 147; спр. 506, арк. 33v; спр. 637, арк. 56v; спр. 923, арк. 4, 23; спр. 977, арк. 25v. 1747–1773 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 287, n. 1. 1747–1773 рр.

Печатка від 1770–1781 рр.:

В полі печатки на хвилястій основі лебідь, навколо якого очерет, згори літера: С під шоломовою короною; праворуч літера: П, ліворуч літера: С.

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 1, спр. 91, арк. 119, 231; спр. 130, арк. 25; спр. 137, арк. 39; спр. 149, арк. 168; спр. 150, арк. 13; спр. 160, арк. 197; оп. 2, спр. 1002, арк. 594v; спр. 1031, арк. 16v; спр. 1035, арк 6v; спр. 1042, арк. 31v, 81v; спр. 1045, арк. 26v; спр. 1059, арк. 251v, 303v; спр. 1060, арк. 45v; спр. 1061, арк. 14v; спр. 1064, арк. 40v; спр. 1110, арк. 89v, 102v, 130v; спр. 1112, арк. 68v; спр. 1117, арк. 231v; спр. 1133, арк. 9v; спр. 1140, арк. 12v; спр. 1146, арк. 28v; спр. 1147, арк. 28v; спр. 1148, арк. 20v; спр. 1155, арк. 31v; спр. 1166, арк. 21v; спр. 1173, арк. 53v, 84v, 211v; спр. 1175, арк. 243; спр. 1179, арк. 8v, 13v, 19v, 21v, 26v, 69v, 106v, 110v, 165v, 168v, 200v, 263v, 280v, 313v, 387v, 416v, 423, 467v, 497v, 512v, 558v, 609v, 650v, 732v; спр. 1180, арк. 30v; спр. 1222, арк. 251; спр. 1225, арк. 79; спр. 1231, арк. 33; спр. 1236, арк. 8; спр. 1242, арк. 24; спр. 1246, арк. 184v, 239; спр. 1247, арк. 452; спр. 1257, арк. 38; спр. 1266, арк. 25; спр. 1272, арк. 165; спр. 1274, арк. 287v, 467; спр. 1289, арк. 174; спр. 1317, арк. 20; спр. 1318, арк. 21v; спр. 1352, арк. 111v, 391v; спр. 1355, арк. 220v; спр. 1362, арк. 50v; спр. 1368, арк. 9; спр. 1369, арк. 18; спр. 1386, арк. 9; спр. 1400, арк. 85; спр. 1402, арк. 24; спр. 1403, арк. 167; спр. 1409, арк. 25; спр. 1418, арк. 34; спр. 1427, арк. 99; спр. 1438, арк. 12; спр. 1441, арк. 6; спр. 1448, арк. 26; спр. 1461, арк. 11, 12, 26; спр. 1462, арк. 28; спр. 1484, арк. 138, 171; спр. 1591, арк. 455; спр. 1647, арк. 97; спр. 1888, арк. 26; спр. 1896, арк. 18. 1770–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 287, n. 2, табл. 4, мал. 4. 1770–1781 рр.

Печатка від 1779 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому літери: СК; над щитом забороло під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита рослинний візерунок; в правому долішньому куті літера: С.

овальна, розмір 21х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 1572, арк. 89v; спр. 1594, арк. 31v. 1779 р.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 287, n. 3. 1779 р.

Олег Однороженко