Селецький Яків Васильович

Селецький Яків Васильович, сотник дівицький (1714–1754):
Печатка від 1738–1739 рр.:

В полі печатки рицарський загострений здолу хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори шоломова корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки; згори літери: П …

овальна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 287; спр. 699, арк. 111. 1738–1739 рр.

Олег Однороженко