Семашківна Богдана Василівна на Риканах

Семашківна Богдана Василівна на Риканах, дружина князя Януша Матвійовича Четвертинського:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хвилястої літери М під хрестом.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 152. 1569 р.

Олег Однороженко