Семашко Олександр Андрій Богданович пан на Хупкові

Семашко Олександр Андрій Богданович пан на Хупкові, підкоморій володимирський (1566–1581), каштелян брацлавський (1581–1597), староста луцький (1588–1597):
Печатка від 1597 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді хвилястої літери М під хрестом.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 536, арк. 1v. 1597 р.

Олег Однороженко