Семека Іван Євдокимович

Семека Іван Євдокимович, земський возний стародубський:
Печатка від 1761–1771 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому вензель; над щитом шоломова корона, навколо щита намет.

овальна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 80, оп. 2, спр. 268, арк. 13v. 1761 р.
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52310; спр. 52312; спр. 52320. 1764–1771 рр.

Олег Однороженко