Семичівський Іван

Семичівський Іван, земянин волинський:
Печатка від 1626 р.:

В полі печатки бароковий щит, на якому знак у вигляді хвилястої літери М над восьмипроменевою зіркою.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 407, арк. 27v. 1626 р.

Олег Однороженко