Сенча

Печатка від 1681–1693 рр.:

В полі печатки знак у вигляді хреста з подвійним розгалуженням здолу над восьмипроменевою зіркою і півмісяцем, що лежить рогами додолу.
Напис по колу: + ПЄЧАТY …

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14478; спр. 14493; спр. 14584; спр. 14654. 1681–1693 рр.

Олег Однороженко