Сенчанська друга сотня

Печатка від 1760–1771 рр.:

В полі печатки знак у вигляді хреста з подвійними розгалуженнями згори та здолу, праворуч шестипроменева зірка, ліворуч півмісяць рогами вправо; згори забороло під шоломовою короною, навколо намет.
Напис по колу: ПЄЧАТЪ СОТНѢ ВТОРОИ СЄНЧАНСКОЙ

кругла, розмір 29 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 386v, 433v, 464v, 500v; спр. 307, арк. 137v. 1760–1771 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 283, табл. 3, мал. 11.
Ярова Г. Прапор сотні Лубенського полку. – С. 209.

Олег Однороженко