Сенчанська сотня

Печатка від 1752–1771 рр.:

В полі печатки на пагорбах хрест, над яким сокіл, ліворуч шестипроменева зірка.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ СОТЄНОИ СЄНЧАНСКОИ • КАНЦЄЛѦРІИ

овальна, розмір 26х23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 220v; ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 410v, 466v; спр. 333, арк. 27 а. 1752–1771 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 283.
Ярова Г. Прапор сотні Лубенського полку. – С. 209.

Олег Однороженко