Середина Буда

Печатка від 1782 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому заокруглений хрест в сяйві; за щитом мантія під короною.
Напис по колу: … РАТҮШИ * СЕРЕДИНОІ * БҮДЫ …

восьмикутна, розмір 29х27 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1775, оп. 1, спр. 2, арк. 199v. 1782 р.

Олег Однороженко