Серховецький Микола

Серховецький Микола, війт любецький:
Печатка від 1615 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами додолу над восьмипроменевою зіркою; згори літери: МS.

овальна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 52618. 1615 р.

Олег Однороженко