Шафран Яків Сахнович

Шафран Яків Сахнович, сотник остерський (1698–1707):
Печатка від 1701 р.:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям вгору, здолу семипроменева зірка; навколо літери: ІШСѠ.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Публікації:
Величко С. Літопис. – Том II. – С. 350, мал.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 328, мал. 261. 1701 р.
Україна – козацька держава. – С. 553, мал.

Олег Однороженко