Шандро

Шандро, пан радний молдавський (1479–1520), господарський коміс (1487–1492), паркалаб новогородський (1492–1520):
Печатка від 11.7.1499–14.9.1499:

В оздобленому візерунком полі печатки знак у вигляді півмісяця рогами догори під хрестом з місяцеподібним раменом.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ШѦнДРҮ ПЪРК

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5375 (12.7.1499, «Шандрү паръкалаб Новоградскїи»).
AGAD, Perg. 5376 (11.7.1499).
AGAD, Perg. 7395 (14.9.1499, «Шандрү паркалаб Новоградскїи», стерта).

Олег Однороженко