Шандиревський Василь

Шандиревський Василь, пан брацлавський:
Печатка від 1523 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді півкола кінцями додолу з заокругленим відгалуженням вгорі.

овальна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 661. 1523 р.

Олег Однороженко