Шашкович Федір

Шашкович Федір, пан брацлавський:
Печатка від 1612 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом; згори літери: F • S.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 208, арк. 1. 1612 р.

Олег Однороженко